วิสัยทัศน์ของ Horispire

“ เปิดประตูสู่นวัตกรรม ใส่ใจทุกการเชื่อมต่อ ”

นวัตกรรมที่ไม่หยุดนิ่ง

เป็นต้นแบบของการนำเสนอนวัตกรรมที่ไม่หยุดพัฒนา สำหรับธุรกิจที่ต้องการก้าวทันเทคโนโลยีและตลาดโลก

ความสำเร็จที่แท้จริง

ไม่เพียงเน้นผลสำเร็จ แต่ตั้งใจสร้างประสบการณ์และความร่วมมือที่มีคุณค่าและมีความหมาย

ความหลากหลายของการจัดอีเว้นท์

ฮอริสไปร์มุ่งเป็นศูนย์กลางสำหรับทุกประเภทของกิจกรรม การจัดอีเว้นท์และการเชื่อมต่อทางธุรกิจ

ประตูสู่โอกาสใหม่ ๆ

ฮอริสไปร์ส่งเสริมและเปิดทางเลือกใหม่ ๆ สำหรับชุมชนผู้ประกอบการทุกขนาด พร้อมทางเลือกที่หลากหลาย

ความสำเร็จและความยั่งยืน

เส้นทางที่นำไปสู่ความสำเร็จและการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน

ความก้าวหน้าร่วมกัน

สร้างสิ่งที่สะท้อนถึงการเป็นพลเมืองที่ดี ด้วยการเชื่อมโยงเพื่อความก้าวหน้าที่เท่าเทียมและร่วมมือกัน

ที่ฮอริสไปร์, วิสัยทัศน์ของเราคือ การปูทางแห่งนวัตกรรม ที่ไม่เคยหยุดนิ่ง และผลักดันขอบเขตของความเป็นไปได้ทางธุรกิจให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ ด้วย “OXZY EVENT HUB” เราไม่เพียงแต่ใส่ใจในความสำเร็จทางธุรกิจเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับกุญแจแห่งการเติบโตที่แท้จริง  การผสานรวมของประสบการณ์ที่ซื่อสัตย์และการเชื่อมต่อที่มีความหมาย

เราต้องการเป็นมากกว่าแพลตฟอร์มดิจิทัล ฮอริสไปร์มุ่งมั่นเป็นศูนย์กลางแห่งการเชื่อมโยงธุรกิจในด้านกิจกรรมและอีเว้นท์ ทุกประเภท, ทุกความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการจัดอีเว้นท์ การจัดประชุม, จัดเลี้ยงสังสรรค์, จัดปาร์ตี้, การจัดนิทรรศการ ท่องเที่ยว, สุขภาพ, กีฬา, ความบันเทิง, หรือแม้กระทั่งกิจกรรมเพื่อสัตว์เลี้ยง ทุกจุดความต้องการของคุณ คือภารกิจที่เราพร้อมเข้าถึงผ่านหลักการ “เป็นตัวของคุณ เพื่อสร้างรายได้” ฮอริสไปร์ไม่เพียงเปิดทางเลือกใหม่ ๆ  ให้สำหรับผู้ประกอบการและองค์กร แต่ยังส่งเสริมให้การเชื่อมต่อเหล่านั้นเป็นเส้นทางสู่ความสำเร็จและความยั่งยืน

ฮอริสไปร์ — ที่ที่ความคิดสร้างสรรค์สะท้อนแห่งคุณค่า, ที่ที่ทุกความเชื่อมโยงก่อให้เกิดความก้าวหน้า และเติบโตไปด้วยกัน